Transducers overzicht van de diverse merken

Airmar transducers Ex. BTW Prijs incl.BTW
000-11062-001 AIRMAR TRANSOM 50/200 KHZ SPEED/TEMP P66 P66 Plastic transom mount transducer 50/200kHz 164,95 199,59
000-11063-001 AIRMAR 20 DEGREE LOW CHIRP B175L-20 Airmar 20 degree Low CHIRP B175L-20: Blue 7 pin connector: Cable length 10 m (33.0 ft) 1639 1983,19
000-11064-001 AIRMAR 20 DEGREE HIGH CHIRP B175H-20 Airmar 20 degree High CHIRP B175H-20: Blue 7 pin connector: Cable length 10 m (33.0 ft) 1232 1490,72
000-11065-001 AIRMAR 20 DGREE MEDIUM CHIRP B175M-20 Airmar 20 dgree Medium CHIRP B175M-20: Blue 7 pin connector: Cable length 10 m (33.0 ft) 1358,5 1643,79
000-11302-001 AIRMAR CHIRP TM 150 XDCR Airmar® TM 150 TRANSOM MOUNT XDCR 328,9 397,97
000-11456-001 AIRMAR B150M-0 CHIRP XDCR Airmar® B150M Thru-Hull Transducer 0-degree: Blue 7 pin connector: Cable length 10 m (33.0 ft) 416,9 504,45
000-11457-001 AIRMAR B150M-12 CHIRP XDCR Airmar® B150M Thru-Hull Transducer 12-degree: Blue 7 pin connector: Cable length 10 m (33.0 ft) 416,9 504,45
000-11458-001 AIRMAR B150M-20 CHIRP XDCR Airmar® B150M Thru-Hull Transducer 20-degree: Blue 7 pin connector: Cable length 10 m (33.0 ft) 416,9 504,45
000-11851-001 AIRMAR IDST800 235F P617V C189 10M AIRMAR IDST800 235kHz P617V C189 NMEA0183 smart sensor with 10 m (33 ft cable) 295,9 358,04
000-11852-001 AIRMAR IDST800L 235F B-122-RETR 6M AIRMAR IDST800L 235F B-122-RETR 6M 658,9 797,27
000-12351-001 AIRMAR SS164 - 20DEGREE TILT SS164 Stainless Steel low profile thru-hull 1 kW 50/200 kHz with 22/20° 6/6° array beamwidths and 20° tilt Depth/Temp -12m: Blue 7 pin connector: Cable length 10 m (33.0 ft) 1263,9 1529,32
000-12492-001 AIRMAR B75M 0DEGREE TILT B75M Bronze 600 W Thru Hull Medium CHIRP (80-130kHz) Depth/Temp (0° tilt) : Blue 7 pin connector: Cable length 10 m (33.0 ft) 950 1149,50
000-12493-001 AIRMAR B75M 12DEGREE TILT B75M Bronze 600 W Thru Hull Medium CHIRP (80-130kHz) Depth/Temp (12° tilt) : Blue 7 pin connector: Cable length 10 m (33.0 ft) 950 1149,50
000-12494-001 AIRMAR B75M 20DEGREE TILT B75M Bronze 600 W Thru Hull Medium CHIRP (80-130kHz) Depth/Temp (20° tilt) : Blue 7 pin connector: Cable length 10 m (33.0 ft) 950 1149,50
000-12495-001 AIRMAR B75H 0DEGREE TILT B75H Bronze 600 W Thru Hull High CHIRP (130-210kHz) Depth/Temp (0° tilt) : Blue 7 pin connector: Cable length 10 m (33.0 ft) 850 1028,50
000-12496-001 AIRMAR B75H 12DEGREE TILT B75H Bronze 600 W Thru Hull High CHIRP (130-210kHz) Depth/Temp (12° tilt) : Blue 7 pin connector: Cable length 10 m (33.0 ft) 850 1028,50
000-12497-001 AIRMAR B75H 20DEGREE TILT B75H Bronze 600 W Thru Hull High CHIRP (130-210kHz) Depth/Temp (20° tilt) : Blue 7 pin connector: Cable length 10 m (33.0 ft) 850 1028,50
Transducers overzicht van de diverse merken