Atex telefoons en tablets

Definitie ATEX

ATEX staat voor ATmosphères EXplosives. Onder een explosieve atmosfeer wordt verstaan:
een mengsel van brandbare stoffen in de vorm van gassen, dampen, nevels en stof, onder atmosferische omstandigheden, waarin de verbranding zich na ontsteking uitbreidt tot het gehele niet verbrande mengsel.

Oorzaak van een explosie
Een explosie kan ontstaan door de combinatie van drie elementen:

  • zuurstof
  • een ontstekingsbron en
  • een brandstof

Een stof is brandbaar als er een brandbaar gas, nevel of damp uit kan ontstaan. Brandbaar stof is fijn verdeelde stof die door een opwerveling in lucht een ontplofbaar mengsel kan vormen. Brandbare vloeistof kan onder bepaalde omstandigheden een brandbaar gas, damp of nevel opleveren. Brandbare nevel bestaat uit druppeltjes brandbare vloeistof dat zodanig in de lucht verdeeld is dat het een brandbaar mengsel vormt.

Verschil tussen ATEX 114 en ATEX 153

ATEX 114 - apparaten - CE richtlijn
Is van toepassing op fabrikanten van beveiligingssystemen, apparaten en installaties die gebruikt worden op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen. Dit betreft:

  • Elektrische apparaten en systemen, maar ook
  • niet-elektrische, mechanische en pneumatische, en
  • beveiligingssystemen.


ATEX 153 - sociale richtlijn
Direct voortvloeiend uit de ''ATEX 153'' is de verplichting voor het opstellen van een explosieveiligheids document, bestaande o.a. uit: Identificatie en beoordeling van explosie risico’s. Gevarenzone indeling op grond van frequentie en duur van het optreden van een risicovolle atmosfeer Aangeven wat noodzakelijke maatregelen zijn om tot een veilige werkomgeving te komen. ATEX 153 is van toepassing op werkplekken waar personen werken in een potentieel explosieve omgeving.

 

ATEX voor het MKB en de Industrie

Of u nu groot of klein bent, explosie veiligheid kan een belangrijke rol spelen. Bakkerijen, verfspuiterijen, afvul- en verpakkingsindustrie, proces industrie, waterzuiveringsinstallaties tot en met de grootste terminals en raffinaderijen kunnen een beroep doen op onze expertise op het gebied van explosie veiligheid. De ATEX 153 richtlijn (1999/92/EG) beschrijft voor organisaties (werkgevers) minimum veiligheidseisen om een gezonde en veilige werkomgeving te creëren voor werknemers die door een mogelijke explosiegevaarlijke omgeving gevaar kunnen lopen. In Nederland zijn deze richtlijnen opgenomen in de ARBO wet- en regelgeving. Werkgevers zijn verplicht om een zogenaamd explosie veiligheids document (EVD) op te stellen en up-to-date te houden waarin de identificatie en beoordeling van de explosie risico’s zijn beschreven. Daarbij moet ook een gevaren zonering worden aangegeven, met maatregelen om tot een veilige werkomgeving te komen.

ATEX voor Fabrikanten

Bent u een fabrikant en brengt u producten op de markt die worden toegepast in een potentieel explosiegevaarlijke omgeving? Dan is sinds 20 april 2016 in Europa de ATEX 114-richtlijn (2014/34/EU) van toepassing. Deze volgt de ATEX 95-richtlijn (94/9/EG) op. Buiten Europa hanteert Kiwa het IECEx certificatie schema als basis voor verdere internationale markttoegang. 

 

Lees meer