Terug

 • Gratis verzending v.a. € 175,-
 • Voordelige prijzen
 • Groot assortiment

Is er in uw branche explosiegevaar?

 • Sunday 27 / 10 / 2019 0
Is er in uw branche explosiegevaar?

Branches en beroepen waarbij explosiegevaar een risico vormt en ATEX gecertificeerde toestellen vereist kunnen zijn, ook buiten de de olie- of gasindustrie!

Explosiegevaar kan voorkomen in allerlei branches

Iedereen begrijpt dat je telefoon of tablet geen enkel vonkje mag produceren als je in de olie- of gasindustrie werkt. Maar dat het gebruik van explosieveilige telefoons ook in andere bedrijven verplicht kan zijn, weten maar weinig mensen. Om snel te kunnen nagaan of u behoefte heeft aan explosieveilige telefoon of tablet toestel voor ATEX zone 1/21 of 2/22, hebben we de ​branches waarbij explosiegevaar een risico vormt hieronder op alfabet gezet. 

Behalve gasexplosies bestaan er bijvoorbeeld ook stofexplosies, zoals op de foto hieronder. Een reëel risico bij onder andere grote bakkerijen of poedercoatingbedrijven.

Branches waar explosiegevaar een reëel gevaar vormt

De onderstaande lijst met branches is niet dekkend. Explosiegevaar kan zich eveneens voordoen op individuele arbeidsplaatsen in niet-specifieke branches. Denk hierbij bijvoorbeeld aan explosiegevaar bij:

 • Afvalverwerking/Waterzuivering
 • Chemische industrie
 • Energiecentrales
 • Farmaceutische industrie
 • Grafische industrie
 • Houtverwerkende industrie
 • Landbouw/Biogasindustrie
 • Levensmiddelenindustrie (bijv. bakkerijen)
 • Logistiek
 • Metaalverwerking
 • Recyclingbedrijven
 • Scheepsbouw
 • Tank-cleaning
 • Veevoederindustrie
 • Verfspuitenrijen
 • Weg- en waterbouw

Afvalverwerking

Op vuilstortplaatsen en bij compostering kunnen explosieve vuilstort- of composteringsgassen ontstaan. Opdat deze niet ongecontroleerd kunnen ontsnappen en eventueel tot ontsteking kunnen komen, zijn uitgebreide technische maatregelen noodzakelijk.

Afvalwaterzuiveringsinstallaties

Bij de afvalwaterbehandeling in waterzuiveringsinstallatie ontstaan ten gevolge van vergisting brandbare gassen (voornamelijk CH4).

Chemische industrie

In de chemische industrie worden brandbare gassen, vloeistoffen en vaste stoffen in diverse processen omgezet en verwerkt. Bij deze processen kunnen explosieve mengsels ontstaan.

Energiecentrales

Uit stukkolen die in combinatie met lucht niet explosief zijn, kan door transport, vermaling en droging kolenstof ontstaan dat explosieve stof/luchtmengsels kan vormen.

Farmaceutische industrie

In de farmaceutische productie wordt dikwijls alcohol als oplosmiddel gebruikt. Bovendien kunnen additieven en hulpstoffen, bijvoorbeeld lactose, worden toegepast die een stofexplosie kunnen veroorzaken.

Grafische industrie

Het drukproces wordt traditioneel uitgevoerd op basis van hexaan of tolueen waardoor explosiegevaar een direct gevolg is van het proces. Tevens kan zich stofexplosiegevaar zich voordoen van stof dat vrijkomt bij het snijden van het papier.

Houtverwerkende industrie

Bij het bewerken van houten werkstukken komt houtstof vrij dat bijvoorbeeld in filters of silo‘s explosieve stof/lucht-mengsels kan vormen. 

Landbouw

In enkele landbouwbedrijven worden installaties voor de winning van biogas geëxploiteerd. Wanneer biogas ontsnapt, bijvoorbeeld als gevolg van lekkages, kunnen explosieve biogas/luchtmengsels ontstaan.

Levensmiddelenindustrie

In deze industrie wordt vaak gewerkt met brandbare vaste stoffen. Tijdens pneumatisch transport ontstaat dan bijvoorbeeld een explosief mengsel in het systeem of bij het opslaan van vaste stof in een tankopslag.

Logistiek

Tijdens op en overslag van schepen, het vervoer middels tankwagens, tijdens het laden en lossen kunnen er explosierisico‘s ontstaan.

Metaalverwerking

Als gietproducten van metaal worden vervaardigd, kan bij de oppervlaktebehandeling (slijpen) explosief metaalstof ontstaan. Dit is vooral het geval bij lichte metalen. Dit metaalstof kan in collectoren een explosierisico teweegbrengen.

Olie- en gasindustrie

Bij het winnen van olie en gas door middel van diepboringen en gedurende de periode van productie van olie en gas kan zich explosiegevaar voordoen. Ook bij het vrijkomen van aardgas door lekkages en dergelijke kunnen explosieve gas/lucht-mengsels worden gevormd.

Raffinaderijen

De in raffinaderijen gebruikte koolwaterstoffen zijn allemaal brandbaar en kunnen afhankelijk van hun vlampunt al bij omgevingstemperatuur een explosieve atmosfeer teweegbrengen. De omgeving van de aardolie verwerkende installaties wordt meestal beschouwd als een explosiegevaarlijke plaats.

Recyclingbedrijven

Bij het recyclen van afval kunnen bijvoorbeeld explosierisico's ontstaan door bussen en andere houders met brandbare gassen en/of vloeistoffen die niet ontdaan zijn van restanten, of door stof van papier- of kunststof.

Scheepsbouwindustrie

Bij verbouwingen aan schepen kunnen eenvoudig explosieve atmosferen ontstaan doordat brandbare stoffen achterblijven in besloten ruimtes.

Tankcleaning

Het residu dat zich bevindt op de bodem van de tank wordt onder andere met brandbare oplosmiddelen verwijderd. Het verwijderen gebeurt onder hoge druk door gebruik te maken van een sproeikop waarbij een explosiegevaarlijke nevel kan ontstaan.

Veevoederindustrie

Bij het transport en de opslag van graankorrels, suiker, enzovoort kunnen explosieve stoffen ontstaan. Als deze worden afgezogen en in filters gescheiden, kan in het filter een explosieve atmosfeer ontstaan.

Verfspuiterijen

De overspray die ontstaat bij het spuiten van oppervlakken met sproeipistolen in spuitcabines, kan net als de vrijgekomen dampen van oplosmiddelen een met lucht explosieve atmosfeer vormen.

Weg- en waterbouwkunde

Er kunnen zich explosieve gassen van verschillende bronnen ophopen in slecht geventileerde tunnels, kelders, enzovoort.

Beroepen en explosiegevaar

In bepaalde beroepen is het risico op explosiegevaar groter dan in andere. Al het personeel in de bovengenoemde branches loopt bijvoorbeeld meer risico dan werknemers in andere branches.
 
Met name als zij direct betrokkenen zijn bij het primaire proces binnen het bedrijf, denk aan:

 • operators van installaties en machines;
 • installateurs;
 • onderhoudsmonteurs;
 • logistiek medewerkers;
 • etc. 

Daarnaast moet er gedacht worden aan mensen die zich incidenteel op plekken bevinden waar zich explosiegevaar kan voordoen, zoals:

 • (proces)technologen;
 • adviseurs;
 • managers;
 • auditers;
 • etc. 

Bron:  Dossier Explosieveiligheid , door Arthur Groot, Peter Coffeng, Corné Bulkmans, Helger Siegert, April 2009

De ATEX gecertificeerde tablets en ATEX gecertificeerde telefoons bekijken die Mediawinkel voor u heeft.

 

Laat een reactie achter

* Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd

* Verplichte velden

Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

Hide compare box
Mediawinkel 9.2 / 10 - 431 Reviews @ Webwinkelkeur.nl